(021)26318926 - (0936)1920441
تهران، مجيديه شمالی، ميدان ملت، خيابان قليچ خانی، پلاك ١٠٠
دکتر الهه ثناگو » کیست تخمدان
آیا کیست تخمدان خطرناک است ؟

آیا کیست تخمدان خطرناک است ؟

آیا کیست تخمدان خطرناک است ؟ کیست تخمدان یک بیماری شایع در میان زنان به شمار می آید، البته کیست تخمدان در هر سنی می تواند...