دکتر الهه ثناگو » ماندگاری اثرات جوانسازی واژن با لیزر
جوانسازی واژن با لیزر

جوانسازی واژن با لیزر

افزایش سن، عوامل محیطی و کاهش کلاژن تغییراتی را در پوست ایجاد می نماید اما تاثیرات کاهش کلاژن و افزایش سن در پوست به ویژه...