دکتر الهه ثناگو » فلوشیپ لاپاراسکوپی چیست
لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی

امروز تقریبا تمامی اعمال جراحی رشته های زنان را می توان توسط لاپاراسکوپی انجام داد. عمل های همانند: کیست تخمدان، درآوردن...