دکتر الهه ثناگو » علل خشکی واژن
درمان خشکی واژن

درمان خشکی واژن

خشکی واژن یکی از بیماری های شایع در میان زنان خشکی واژن می باشد . این بیماری با افزایش سن و تغییر سطح هورمون ها ایجاد می...