دکتر الهه ثناگو » سن مناسب انجام عمل لابیاپلاستی
آیا لابیاپلاستی درد دارد؟

آیا لابیاپلاستی درد دارد؟

انسان هر چیز زیبایی را دوست دارد و علاقه به زیبایی جز لاینفک احساست بشری است. همان طور که می دانید زیبایی نسبی است و...