(021)26318926 - (0936)1920441
تهران، مجيديه شمالی، ميدان ملت، خيابان قليچ خانی، پلاك ١٠٠
دکتر الهه ثناگو » زمانی که این کیست ها در سطح تخمدان باقی می مانند چه اتفاقی می افتد؟