دکتر الهه ثناگو » زمانی که این کیست ها در سطح تخمدان باقی می مانند چه اتفاقی می افتد؟