دکتر الهه ثناگو » تنبلی تخمدان در دختران نوجوان
درمان تنبلی تخمدان

درمان تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان تخمدان پلی کیستیک یا pco که به اصطلاح عوام تنبلی تخمدان گفته می شود، یکی از بیماری های شایع در بین زنان و...