دکتر الهه ثناگو » آیا در دوران بارداری تخمک گذاری انجام می شود
زمان باروری

زمان باروری

زمان باروری آیا می دانید بیشترین احتمال باردار شدن چه زمانی است و چه موقع باروری صورت می گیرد ؟ در ادامه به توضیحات کامل...