دکتر الهه ثناگو » آیا جای بخیه ها پس از عمل باقی می ماند ؟
آیا لابیاپلاستی درد دارد؟

آیا لابیاپلاستی درد دارد؟

انسان هر چیز زیبایی را دوست دارد و علاقه به زیبایی جز لاینفک احساست بشری است. همان طور که می دانید زیبایی نسبی است و...