ساعات کاری : شنبه الی پنجشنبه با تعیین وقت قبلی
(021)26318926 - (0936)1920441

درآوردن رحم

هیستروسکوپی

علت خونریزی رحم بعد از یائسگی

درآوردن رحم

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

هیستروسکوپی پولیپ آندومتر

هیستروسکوپی

لاپاراسکوپی کیست درمویید

در آوردن رحم

هیستروسکوپی پولیپ رحم

لاپاراسکوپی چیست

خارج کردن میوم رحمی

آندومتریوز

خونریزی بعد از یائسگی

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

هیستروسکوپی

افزایش ضخامت اندومتر

لاپاراسکوپی چسبندگی شدید لگنی

جراحی لاپاراسکوپی

درمان فیبروم رحم

لک بینی و پولیپ رحم

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

هیستروسکوپی در خانم ۴۰ ساله

هیسترکتومی

هیستروسکوپی در بیمار جوان

آندومتریوز

بارداری در طول pco

پولیپ اندومتر در هیستروسکوپی

تنبلی تخمدان

هیستروسکوپی

کنگره جامعه جراحان ایران

بارداری خارج رحمی لاپاراسکوپی EP

جراحی لاپاراسکوپی

عمل هیستروسکوپی

عمل فیبروم رحم

لاپاراسکوپی پیچ خوردگی تخمدان

هورمون آنتی مولرین

جراحی لاپاراسکوپی

عمل هیستروسکوپی

عمل هیستروسکوپی در خانم ۵۰ ساله

عمل هیستروسکوپی

عمل هیستروسکوپی و پولیپ اندومتر

عمل جراحی هیستروسکوپی

عمل لاپاراسکوپی کیست لوله و تخمدان

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

مراحل هیستروسکوپی